Bảng giá sử dụng vô cùng đơn giản và minh bạch

Bạn có thể sử dụng gói Miễn phí không cần cam kết, không có chi phí ẩn; Bảng giá của chúng tôi là đơn giản và minh bạch. Doanh nghiệp của bạn là duy nhất và cấu trúc giá của chúng tôi là linh hoạt. Bắt đầu nào.

Miễn phí
0 K

Gói đăng ký cho 99 năm

Gói Miễn phí mãi mãi cho công việc kinh doanh nhỏ.

 • - Cho phép thiết lập 1 nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập 1 Công việc.
 • - Không bao gồm tin nhắn SMS
Basic
399 K

Giá chưa ưu đãi 499 K

Gói đăng ký cho 1 tháng

Gói Basic cho 3 tài khoản nhân viên

 • - Cho phép thiết lập 3 nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập 100 Công việc.
 • - Không bao gồm tin nhắn SMS
 • - Có Thông báo đẩy Broadcast
Standard
699 K

Giá chưa ưu đãi 799 K

Gói đăng ký cho 1 tháng

Gói Standard cho 5 tài khoản nhân viên

 • - Cho phép thiết lập 5 nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập 300 Công việc.
 • - Không bao gồm tin nhắn SMS
 • - Có Thông báo đẩy Broadcast
Basic
3.999 K

Giá chưa ưu đãi 5.999 K

Gói đăng ký cho 1 năm

Gói Basic nhiều ưu đãi khi đăng ký 12 tháng (Tính năng SMS cần mua thêm gói Tin nhắn)

 • - Cho phép thiết lập 5 nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập không hạn chế Công việc.
 • - Tính năng SMS
 • - Có Thông báo đẩy Broadcast
Standard
5.999 K

Giá chưa ưu đãi 7.999 K

Gói đăng ký cho 1 năm

Gói Standard nhiều ưu đãi khi đăng ký 12 tháng (Tính năng SMS cần mua thêm gói Tin nhắn)

 • - Cho phép thiết lập 10 nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập không hạn chế Công việc.
 • - Tính năng SMS
 • - Có Thông báo đẩy Broadcast
Pro
9.900 K

Giá chưa ưu đãi 14.990 K

Gói đăng ký cho 1 năm

Gói Pro nhiều ưu đãi khi đăng ký 12 tháng (Tính năng SMS cần mua thêm gói Tin nhắn)

 • - Cho phép thiết lập không hạn chế nhân viên.
 • - Cho phép thiết lập không hạn chế Công việc.
 • - Tính năng SMS
 • - Có Thông báo đẩy Broadcast